អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ CPPCC ទៅទស្សនាផលិតផលរបស់យើងនិងបានផ្តល់ការផ្ដល់យោបល់

លោក Gao Yunlong អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ CPPCC និងជាប្រធាននៃសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មដែលដឹកនាំដោយលោក Huang លី, យ៉ានលី, លោក Gu Wanfeng និងក្រុមសមាហរណកម្មយោធាស៊ីវិលជាតិដទៃទៀតនាំមុខគេបានទៅទស្សនាផលិតផលកាប៊ីន Alumin នៅ Merong ក្រុមនិង បានផ្ដល់ដំបូន្មានមានតម្លៃនិងកោតសរសើរ។

图片 1 图片 3图片 4


Post time: May-03-2018

WhatsApp Online Chat !